همایش فرانسه

در اردیبهشت ماه 1398 در پاریس همایش شرکت WCS Coding با حضور نمایندگان ار سرتاسر جهان برگزار گردید.

جت پرینتر صنعتی Zenjet Coding WCS
Meeting 2019 - France

در این همایش دستگاه ها و خدمات جدید شرکت Zenjet Coding معرفی گردید و تعدادی از نمایندگان تجارب خود را با شرکت کنندگان در اشتراک گذاشتند.

محصولات جدید Zenjet

همچنین در نمایشگاه جنبی که توسط شرکت WCS برگزار شده بود، تعدادی از سازندگان ماشین آلات مربتط با چاپ و بسته بندی محصولات خود را معرفی نمودند.

شرکت کربال تجهیز نیز به عنوان نماینده شرکت WCS Coding در ایران، در همایش حضوری فعال داشت و تعدادی از پروژه های موفق خود را به نمایندگان سایر کشورها معرفی نمود.