فروش چک ویر (توزین روی خط)

فروش متال دتکتور (تشخیص فلزات در محصولات)

فروش سورتر (جداکننده وزنی)

طراحی و اجرای سیستم های بارکد اصالت دارو

سیستم های چاپ کد جایزه و کد قرعه کشی مستقیما بر روی محصول

ارایه راهکارهای اتوماسیون و مکانیزاسیون انبارداری

نرم افزار انبارداری بر مبنای بارکد

سیستم های انبارداری مکانیزه

فروش و خدمات پس از فروش جت پرینتر های

WCS BaseLine, Zenjet Silver, Zenjet Slim