سیستم های
اتوماسیون انبار و انبارداری مکانیزه

سیستم اتوماسیون انبار مبتنی بر بارکد

سیستم اتوماسیون انبار و تولید، آمار تولید، آمار موجودی و همچنین ورودی و خروجی انبار را به کمک روش های خودکار و به صورت لحظه ای مشخص می کند. این روش بر مبنای کد های از پیش تعیین شده که می تواند به صورت بارکد (تک بعدی یا دو بعدی QR-Code) بر روی محصولات یا قطعات چاپ شده است، عمل می کند.

در مواردی نیز می توان از طریق روش های دیگری همچون نصب تگ های آر اف آی دی (RFID Tags) محصولات را کد گذاری نمود.

بارکد اسکنر صنعتی با سیم و بی سیم

کد گذاری محصولات وارد شده به انبار و ثبت ورود و خروج آنها به صورت خودکار و توسط بارکد خوان (Barcode Scanner) باعث می گردد آمارهای انبار (موجودی، ورود، خروج و ...) کاملا به روز و قابل اطمینان باشند.

همچنین وجود بارکد و خوانش آن توسط بارکد خوان (اسکنر) از بروز خطاهای احتمالی جلوگیری می نماید. این روند باعث می گردد خطا در مقایسه با روش های دستی و اپراتوری کاهش چشم گیری داشته باشد.

در هنگام خروج کالا از انبار، نرم افزار انبارداری بارکد، قابلیت مطابقت کالای خارج شده با حواله یا فاکتور صادر شده را نیز دارد. این قابلیت به گونه ای عمل می نماید که اشتباهات اپراتوری در هنگام باگیری و خروج کالا از انبار را از بین می برد. در نتیجه کالا هایی که به دست مشتری خواهند رسید، با کالایی که او درخواست کرده کاملا مطابق است.

این سیستم امکان اتصال به نرم افزارهای جامع و ERP را نیز دارد و می تواند اطلاعات انبارها و خطوط تولید را به صورت خودکار به نرم افزارهای مذکور ارسال کند. این اطلاعات می تواند به عنوان داده های اولیه سیستم های جامع و ERP مورد استفاده قرار گیرد و نیازی به ورود اطلاعات آماری تولید و انبارها (انبار مواد اولیه، محصول و ...) به صورت دستی نیست.

نرم افزار تجمیع انبارداری

اجزای سیستم اتوماسیون انبار

تجهیزات ارتباطی و کنترلی

تجهیزات ارتباطی به صورت بی سیم و با سیم، بخش های مختلف سیستم را به هم متصل می کند. ابزار کنترلی نیز به منظور نظارت بر اجرای صحیح پروسه به کار گرفته می شوند.

نرم افزار انبارداری

نرم افزار انبار داری بر اساس نیاز مشتری قابل تغییر می باشد.

تجهیزات خوانش بارکد

خوانش بارکد با توجه به سرعت مورد نیار توسط بارکد اسکنر و یا دوربین های پردازش تصویر انجام می گیرد.

تجهیزات چاپ بارکد

بارکد می تواند توسط جت پرینتر مستقیما بر روی محصول چاپ شده و یا ابتدا بر روی لیبل چاپ شده و سپس بر روی محصول چسبانده شود.

تجهیزات بی سیم انبارداری
نرم افزار تجمیع انبارداری
سیستم پردازش تصویر
جت پرینتر بارکد
Barcode-based warehouse automation, production line automation, product coding, product tracing

سیستم های مکانیزاسیون انبار

سیستم اتوماسیون انبار محصول - سيستم اتوماسيون انبار مبتنی بر بارکد - سیستم اتوماسیون انبار - سیستم اتوماسیون تولید - آمار موجودی انبار محصول و قطعات - سیستم تطابق حواله با کالای خروجی - سیستم اتوماسیون انبار بر مبنای بارکد - انبارداری مبتنی بر بارکد - سیستم انبار تحت بارکد - سیستم های نوین انبارداری - کدینگ انبار محصول - سیستم مدیریت خط تولید - سیستم ردیابی محصول مبتنی بر بارکد - ردیابی تولید - سیستم رهگیری مواد اولیه و محصول نهایی - اجرای پروژه های انبار محصول - مکانیزاسیون انبار مواد اولیه - سیستم بارکد انبار - بارکد خوان انبار - انبارداری بارکد - سیستم مدیریت انبارداری - سیستم انبارداری - سیستم آمار تولید - انبارگردانی خودکار - سیستم انبارداری خودکار - اتوماسیون انبارداری - اتوماسیون انبار دارو - اتوماسیون انبارهای دارویی - انبارداری دارویی - کدینگ انبار - نرم افزار انبارداری و کدینگ انبار - انبار مکانیزه - چاپ بارکد بر روی محصول - اتوماسیون انبار قطعات - اسکن بارکد و انجام عملیات تجمیع (Agrreigation)