در سال 2018شرکت Zenjet Coding  در نمایشگاه All4pack پاریس به صورت فعال شرکت نمود.

در این نمایشگاه ها  دستگاه ها و خدمات جدید شرکت Zenjet Coding برای بازدید کنندگان معرفی گردید.

شرکت Zenjet همکاری خود را با تعدادی از شرکت های تحقیقاتی و سازندگان ماشین آلات جنبی خطوط تولید آغاز نمود.